LYMFMASSAGE

är en lite lättare och mjukare massage som fokuserar på lymfcirkulationen. Den är mycket djupgående, avslappnade och frigörande.

Lymfsystemet stimuleras  att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen. Massagen består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser. Behandlingen blir därför en blandning av strykningar i lymfflödets riktning, muskelmassage, andning och tryck.

Behandlingen är välgörande för alla, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Man brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen.

 

DEEP OSCILLATION

är en djupgående och helt fantastiskt skön behandling som måste provas! Den underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage och är bl a verksamt vid ärr, smärta, ödem, svullnad, fibroser mm.

Det är en non-invasiv och skonsam behandlingsmetod som gör det möjligt att, i ett tidigt stadie, påbörja behandling efter skador eller operationer för att påskynda läkningsprocessen, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta.

Behandlingsmetoden kommer från Tyskland och via en apparat skapas en oscillering, en vibration, i vävnaden som i sin tur aktiverar kroppens cirkulationssystem att avlägsna slaggprodukter och föra in näring för återuppbyggnad av vävnaderna.

Det som skiljer från en vanlig massage är att en metallstav har kontakt med din hud och en annan metallstav med min hud och på så sätt skapas ett elektrostatiskt fält och mina händer vibrerar.  Sedan masserar jag som vanligt för att känna igenom kroppen efter spänningar etc. 

Se gärna https://youtu.be/jp9Llb0N-gI för mer info.

Några exempel där Deep Oscillation med fördel kan användas:

Ärrbehandling
Effektiv smärtlindring
Reducering av ödem
Minskar svullnad, domningar och stelhet
Ökad rörlighet
Antiinflammatorisk effekt
Förbättrad och snabbare sårläkning
Reducering av fibros
Minskad hudirritation
Får igång kroppens cirkulationssystem (t ex blod och lymfa)
Hjälper kroppen att försvara sig mot infektioner av olika slag
Transporterar bort överskottsvätska och slaggprodukter

Varmt Välkommen!