LYMFMASSAGE

stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen. Lymfmassagen består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser. Behandlingen blir därför en blandning av strykningar i lymfflödets riktning, muskelmassage, andning och tryck.


Detta är en mycket lugnande behandling, eftersom lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad! Lymfsystemet stimuleras att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen.

Behandlingen passar alla, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Klienten brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen.

DEEP OSCILLATION

Deep Oscillation är en unik patenterad behandlingsmetod som genom att pulsera ett elektrostatiskt fält åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden som har en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl) och detta underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage.

Det är en non-invasiv och skonsam behandlingsmetod som gör det möjligt att, i ett tidigt stadie, påbörja behandling efter skador eller operationer för att påskynda läkningsprocessen, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta. 

Innan behandling: använd ej lotion, olja eller liknande på kroppen, kroppen måste vara "torr".

Några exempel där Deep Oscillation med fördel kan användas: 

Ärrbehandling

Effektiv smärtlindring 

Reducering av ödem 

Minskar svullnad, domningar och stelhet

Ökad rörlighet 

Antiinflammatorisk effekt 

Förbättrad och snabbare sårläkning 

Reducering av fibros 

Minskad hudirritation 

Får igång kroppens cirkulationssystem (t ex blod och lymfa)

Hjälper kroppen att försvara sig mot infektioner av olika slag

Transporterar bort överskottsvätska och slaggprodukter

 För mer info: www.intramedic.se

 

Filarkiv